Chess Games

Jadranko Plenca vs Hans-Joachim Hecht Chess Game

Chess game played between Jadranko Plenca and Hans-Joachim Hecht in 3rd Krunoslav Hulak Mem started with Robatsch (modern) defence Opening with score 1-0.

Jadranko Plenca IM (2475)
Hans-Joachim Hecht GM (2332)

Event: 3rd Krunoslav Hulak Mem
Round: 5.7
Game Date: 4 December 2018

Game Moves
1. e4 d6 2. d4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Be3 a6 5. h4 Nf6 6. f3 Nbd7 7. g4 h6 8. Nge2 b5 9. Ng3 Bb7 10. h5 g5 11. a4 b4 12. Na2 c5 13. c3 bxc3 14. bxc3 e6 15. Qd2 Qc7 16. Kf2 Ke7 17. Bd3 Rhd8 18. Nc1 Rab8 19. a5 Bc6 20. Be2 cxd4 21. cxd4 Bb5 22. Nd3 Rdc8 23. Rhc1 Qb7 24. Rab1 Rxc1 25. Rxc1 Rc8 26. Rxc8 Qxc8 27. Nb4 Bxe2 28. Nxe2 Qc4 29. Qc3 Qxc3 30. Nxc3 Nb8 31. Na4 d5 32. e5 Nfd7 33. f4 gxf4 34. Bxf4 f6 35. exf6+ Kxf6 36. Nb6 e5 37. N6xd5+ Kf7 38. dxe5 Nxe5 39. Bxe5 Bxe5 40. Kf3 Bd6 41. Ke4 Ke6 42. Nc2 Be5 43. Nce3 Nd7 44. Nf4+ Kf6 45. Nh3 Ke6 46. g5 Nc5+ 47. Kf3 hxg5 48. Nxg5+ Kf6 49. Kg4 Nb7 50. Ne4+ Ke6 51. Nc4 Bc7 52. h6 Kf7 53. Kf5 Nxa5 54. Ncd6+ Kf8 55. Ne8 Kg8 56. N8f6+ Kf8 57. Ne8 Kg8 58. Nxc7 Nc6 59. Nd5 Kh7 60. Kg5 Ne5 61. Nef6+ Kh8 62. Nf4 a5 63. Kf5

Result: 1-0.

Download PGN File

Chess Game Information

Player White Jadranko Plenca 2475
Player Black Hans-Joachim Hecht 2332
Game Result 1-0
Chess Tournament 3rd Krunoslav Hulak Mem
Round 5.7
Game Date 2018-12-04
Event Date 2018.12.04
Game Opening B06 Robatsch (modern) defence

Game PGN Notation

[Event "3rd Krunoslav Hulak Mem"]
[Date "2018-12-04"]
[EventDate "2018.12.04"]
[Round "5.7"]
[Result "1-0"]
[White "Jadranko Plenca"]
[Black "Hans-Joachim Hecht"]
[ECO "B06"]
[WhiteElo "2475"]
[BlackElo "2332"]
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Nc3 Bg7 4.Be3 a6 5.h4 Nf6 6.f3 Nbd7 7.g4 h6 8.Nge2 b5 9.Ng3 Bb7 10.h5 g5 11.a4 b4 12.Na2 c5 13.c3 bxc3 14.bxc3 e6 15.Qd2 Qc7 16.Kf2 Ke7 17.Bd3 Rhd8 18.Nc1 Rab8 19.a5 Bc6 20.Be2 cxd4 21.cxd4 Bb5 22.Nd3 Rdc8 23.Rhc1 Qb7 24.Rab1 Rxc1 25.Rxc1 Rc8 26.Rxc8 Qxc8 27.Nb4 Bxe2 28.Nxe2 Qc4 29.Qc3 Qxc3 30.Nxc3 Nb8 31.Na4 d5 32.e5 Nfd7 33.f4 gxf4 34.Bxf4 f6 35.exf6+ Kxf6 36.Nb6 e5 37.N6xd5+ Kf7 38.dxe5 Nxe5 39.Bxe5 Bxe5 40.Kf3 Bd6 41.Ke4 Ke6 42.Nc2 Be5 43.Nce3 Nd7 44.Nf4+ Kf6 45.Nh3 Ke6 46.g5 Nc5+ 47.Kf3 hxg5 48.Nxg5+ Kf6 49.Kg4 Nb7 50.Ne4+ Ke6 51.Nc4 Bc7 52.h6 Kf7 53.Kf5 Nxa5 54.Ncd6+ Kf8 55.Ne8 Kg8 56.N8f6+ Kf8 57.Ne8 Kg8 58.Nxc7 Nc6 59.Nd5 Kh7 60.Kg5 Ne5 61.Nef6+ Kh8 62.Nf4 a5 63.Kf5 1-0

Download PGN File

Games Between Jadranko Plenca and Hans-Joachim Hecht

GameEventDateResult
Jadranko Plenca vs Hans-Joachim Hecht3rd Krunoslav Hulak Mem 4 December 20181-0