Chess Games

Johann Ingvason vs Elias Hulleberg Sidali Chess Game

Chess game played between Johann Ingvason and Elias Hulleberg Sidali in Reykjavik Open 2017 started with Sicilian Opening Najdorf, 6...e6 variation with score 1-0.

Johann Ingvason (2121)
Elias Hulleberg Sidali (1724)

Event: Reykjavik Open 2017
Round: 3.78
Game Date: 20 April 2017

Game Moves
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 e6 7. Qd2 Nbd7 8. Be2 h6 9. Be3 b5 10. f3 Bb7 11. O-O-O Rc8 12. g4 Nb6 13. h4 Nfd7 14. g5 Ne5 15. Rdg1 Nbc4 16. Bxc4 Nxc4 17. Qe2 Nxe3 18. Qxe3 Qc7 19. Qd3 Qc4 20. Kb1 Qxd3 21. cxd3 hxg5 22. hxg5 Rxh1 23. Rxh1 Be7 24. f4 e5 25. fxe5 dxe5 26. Nf5 g6 27. Rh8+ Kd7 28. Rxc8 Bxc8 29. Nxe7 Kxe7 30. Nd5+ Kd6 31. b4 Bb7 32. Nf6 Bc6 33. Kc2 Bd7 34. Kc3 Bc8 35. a3 Ke6 36. Kd2 Bb7 37. Ke3 Bc8 38. Ng4 Bb7 39. Nh2 Bc6 40. Nf1 Bb7 41. Nd2 Kd6 42. Nb3 Bc8 43. Nc5 a5 44. Nb3 axb4 45. axb4 Bd7 46. Nd2 Be6 47. Nb1 Bd7 48. Nc3 Ke6 49. Ne2 Be8 50. d4 exd4+ 51. Kxd4 Kd6 52. Nf4 Bd7 53. e5+ Kc6 54. e6 Bxe6 55. Nxe6 fxe6 56. Ke5 Kd7 57. Kf6 Kd6 58. Kxg6 e5 59. Kf5 Kd5 60. g6 Kc4 61. g7 Kxb4 62. g8=Q Kc3 63. Qc8+

Result: 1-0.

Download PGN File

Chess Game Information

Player White Johann Ingvason 2121
Player Black Elias Hulleberg Sidali 1724
Game Result 1-0
Chess Tournament Reykjavik Open 2017
Round 3.78
Game Date 2017-04-20
Event Date 2017.04.20
Game Opening B95 Sicilian Najdorf, 6...e6

Game PGN Notation

[Event "Reykjavik Open 2017"]
[Date "2017-04-20"]
[EventDate "2017.04.20"]
[Round "3.78"]
[Result "1-0"]
[White "Johann Ingvason"]
[Black "Elias Hulleberg Sidali"]
[ECO "B95"]
[WhiteElo "2121"]
[BlackElo "1724"]
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.Qd2 Nbd7 8.Be2 h6 9.Be3 b5 10.f3 Bb7 11.O-O-O Rc8 12.g4 Nb6 13.h4 Nfd7 14.g5 Ne5 15.Rdg1 Nbc4 16.Bxc4 Nxc4 17.Qe2 Nxe3 18.Qxe3 Qc7 19.Qd3 Qc4 20.Kb1 Qxd3 21.cxd3 hxg5 22.hxg5 Rxh1 23.Rxh1 Be7 24.f4 e5 25.fxe5 dxe5 26.Nf5 g6 27.Rh8+ Kd7 28.Rxc8 Bxc8 29.Nxe7 Kxe7 30.Nd5+ Kd6 31.b4 Bb7 32.Nf6 Bc6 33.Kc2 Bd7 34.Kc3 Bc8 35.a3 Ke6 36.Kd2 Bb7 37.Ke3 Bc8 38.Ng4 Bb7 39.Nh2 Bc6 40.Nf1 Bb7 41.Nd2 Kd6 42.Nb3 Bc8 43.Nc5 a5 44.Nb3 axb4 45.axb4 Bd7 46.Nd2 Be6 47.Nb1 Bd7 48.Nc3 Ke6 49.Ne2 Be8 50.d4 exd4+ 51.Kxd4 Kd6 52.Nf4 Bd7 53.e5+ Kc6 54.e6 Bxe6 55.Nxe6 fxe6 56.Ke5 Kd7 57.Kf6 Kd6 58.Kxg6 e5 59.Kf5 Kd5 60.g6 Kc4 61.g7 Kxb4 62.g8=Q Kc3 63.Qc8+ 1-0

Download PGN File

Games Between Johann Ingvason and Elias Hulleberg Sidali

GameEventDateResult
Johann Ingvason vs Elias Hulleberg SidaliReykjavik Open 201720 April 20171-0